Juridiskā adrese:

Pļavnieku iela 1-63, Rīga, LV-1021

Talrunis: +371 29559237

E-pasts: karate@karate.lv

Mājas lapa: www.karate.lv

 

 

Federācija reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 17. novembrī

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008024026

 

Konts Valsts budžeta līdzekļiem:

LV87 TREL 9152 4900 00000

Valsts kase, kods TRELLV22

 

Citiem līdzekļiem:

A/s "Norvik banka", kods LATBLV22

konts LV41 LATB 0002 0100 95061

SEB bank. kods UNLALV2X

konts LV94 UNLA 0055 0004 81661

 

Biedrības “Latvijas Karatē Federācija” (LKF)

kontakti

ENG

LATVIJAS KARATĒ FEDERĀCIJA

IR TIESĪBAS VADĪT KARATĒ LATVIJĀ, KĀ ARĪ PĀRSTĀVĒT VALSTI WKF

© 2017 Latvijas Karatē Federācija