Juridiskā adrese:

Pļavnieku iela 1-63, Rīga, LV-1021

Talrunis: +371 29559237

E-pasts: karate@karate.lv

Mājas lapa: www.karate.lv

 

 

Federācija reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1993. gada 17. novembrī

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40008024026

Konts Valsts budžeta līdzekļiem:  LV87 TREL 9152 4900 00000

Valsts kase, kods TRELLV22

 

Citiem līdzekļiem:

A/s "Norvik banka", kods  LATBLV22

konts LV41 LATB 0002 0100 95061

 

Biedrības “Latvijas Karatē Federācija” (LKF)

kontakti

ENG

LATVIJAS KARATĒ FEDERĀCIJA

IR TIESĪBAS VADĪT KARATĒ LATVIJĀ, KĀ ARĪ PĀRSTĀVĒT VALSTI WKF

© 2017 Latvijas Karatē Federācija